Brandwacht in de parkeergarage

Brandwacht in de parkeergarage

brandwacht-in-parkeergarage

Praktische tips en verzekeringseisen

In Nederland zijn steeds meer elektrische auto’s. En daarmee ook steeds meer laadpalen. Er bestaan risico’s, zeker wanneer deze laadpalen in ondergrondse parkeergarages staan. Welke risico’s zijn dat? Welke maatregelen kunt u als gebouweigenaar of beheerder nemen? Is het noodzakelijk om een brandalarminstallatie aan te leggen of kan het ook met een brandwacht in de parkeergarage? In dit bericht van Q-FORCE B.V. praktische tips en enkele belangrijke verzekeringseisen.

Het risico zit vooral in de auto’s en veel minder in de laadpalen. De techniek van elektrische auto’s is anders dan die van niet elektrische auto’s. De energie wordt opgeslagen in zogenaamde lithium-ion batterijen. Wanneer deze batterijen beschadigd raken, kunnen zij in brand vliegen. Beschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld wanneer er te hard over een drempel wordt gereden of uiteraard na een aanrijding. De auto kan ook in brand vliegen wanneer er een brand is in de omgeving van de elektrische auto.

Brand in elektrische auto is moeilijk te blussen

Vaak is een brand in een elektrische auto erg fel, snel uitslaand en niet eenvoudig te stoppen. Langdurig koelen (onderdompeling) van een brandende batterij is de enige manier om effectief te blussen. Brandmeldinstallaties of brandwachten zijn zeer belangrijk om zo snel mogelijk alarm te slaan bij een brand in het algemeen, maar ook zeker in een parkeergarage. In veel gevallen kan de brandweer in een parkeergarage moeilijker bij een brandende auto komen en daardoor het vuur minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Neem als gebouweigenaar of beheerder maatregelen. Hiermee verkleint u de kans op brand in een de ondergrondse parkeergarage en alle gevolgen daarvan.

  • Laat een gecertificeerd installateur de laadpalen en bekabeling plaatsen.
  • Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
  • Vraag een ondertekend opleverdocument. Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.
  • Plaats rook- en koolmonoxidemelders of een brandwacht in de parkeergarage van bijvoorbeeld Q-FORCE B.V.. Zo wordt er bij brand direct alarm geslagen.
  • Bescherm de laadpalen. Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Gebruik laadpalen en oplaadkabels niet als ze beschadigd zijn.
  • Plaats de laadpalen dicht bij de uitgang van de parkeergarage. Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
  • Zorg voor duidelijke instructies. Maak dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
  • Houd beschadigde elektrische auto’s buiten de deur. Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan. Liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.

webmaster

Reacties zijn gesloten.