Brandwachten, beveiligers, EHBO hulpverleners en Servicemedewerkers, en meer..

Wilt u een brandwacht huren (rijksgediplomeerd of niet), een beveiliger huren, een ehbo zorgverlener huren (EHBO-ers, verpleegkundigen of artsen), een servicemedewerker of een verkeersregelaar huren? Q-FORCE helpt!

Onze diensten

Professioneel, adequaat, zorvuldig, transparant en snel

Brandwacht

Brandwacht

Q-FORCE B.V. levert rijksgediplomeerde brandwachten voor beurzen, congressen en evenementen. Daarnaast levert Q-FORCE B.V. industriële brandwachten (heetwerkwachten) voor de veiligheid op ieder industrieel en maritiem werkterrein.

EHBO

EHBO

Q-FORCE B.V. ondersteund bij de medische hulp rondom evenementen, congressen en beurzen. Naast het leveren van zorgprofessionals (verpleegkundigen/artsen) en eerste hulpverleners (EHBO) ondersteund Q-FORCE B.V. ook bij de BHV. Als opdrachtgever kunt u meekijken in de statistieken omtrent de medische hulp van uw evenement.

Beveiliger

Beveiliger

Q-FORCE B.V. levert beveiligers en servicemedewerkers voor beurzen, congressen en evenementen. Een beveiliger van Q-FORCE B.V. is gediplomeerd, representatief, gastvrij en zet zich op een professionele wijze in voor het beveiligen van uw evenement.

Referenties

De BHV, de EHBO en onze interne brandwacht waren wat gedateerd. Zo hadden we een semivrijwillige ehbo. Op de Huishoudbeurs werkte dat prima, maar voor voor enorm grote evenementen moesten we veel meer professionaliteit vergaren. Daarom werken we samen met Q-FORCE B.V..
Bron: NIBHV VEILIGHEID 71 I 26 2017

RAI Amsterdam

Nieuws

Het Rode Kruis en Oranje Kruis

Wat is het verschil tussen Het Oranje en Het Rode Kruis?

Het antwoord op de vraag welke opleiding beter is is niet eenvoudig. Dit omdat er niet veel relevante verschillen zijn tussen Het Rode Kruis en Het Oranje Kruis.

Een aantal verschillen op een rij:
1)
Bij de EHBO-cursus van Het Rode Kruis doe je geen examens: tijdens de cursus is het de instructeur die beoordeelt of je competent bent. Je krijgt dan ook geen diploma maar een EHBO-certificaat.
Bij de EHBO-cursus van Het Oranje Kruis doe je wel examen: de examinatoren worden door Het Oranje Kruis aangesteld. Je ontvangt na het behalen van dit examen een Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Je kunt niet Het EHBO certificaat omzetten naar een Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Andersom kan wel.
2)
De cursus bij Het Rode Kruis kun je in modules doen: je kunt bijvoorbeeld klein beginnen en met de modules je kennis en vaardigheden uitbreiden. Op deze manier kun je op hetzelfde niveau komen met de mensen die Het Oranje Kruis Diploma hebben.
3)
Een cursus bij Het Rode Kruis is meer gericht op praktijksituaties. De cursus is meer competentiegericht en gebeurt door het oefenen van scenario’s.
De cursus bij Het Oranje Kruis is vooral gericht op onderwerpen.

Kleine verschillen:

  • Het Rode Kruis is bekend over de hele wereld, en het Certificaat Europees erkend. Het diploma van Het Oranje Kruis is alleen in Nederland bekend en voldoet aan de Europese richtlijnen.
  • Bij Het Rode Kruis maakt EHBO-onderdeel uit van meerdere activiteiten. Het Oranje Kruis richt zich voornamelijk alleen op EHBO.

Conclusie:
Er zit niet veel verschil in wat je leert. Maar er is een verschil in de manier hoe de stof wordt aangeboden en hoe de cursus wordt afgesloten. Wil je meer praktijksituaties oefenen en wil je een certificaat, kies dan voor Het Rode Kruis. Wil je een diploma kies dan voor Het Oranje Kruis. Respectievelijk een certificaat dat over de hele wereld bekend is of een diploma dat alleen in Nederland bekend is. Beide voldoen aan de Europese richtlijnen en je bent in beide gevallen zeker van een gedegen opleiding.

Wanneer je in het bezit bent van een EHBO Certificaat of Eerste Hulp Diploma biedt Q-FORCE B.V. je aan om een zogenaamde Q-FORCE+ (plus) EHBO opleiding te volgen. Deze opleiding is gericht op verschillende praktijksituaties. Belangrijke onderwerpen hierin worden behandeld zoals baby-, kinder- en volwassenreanimatie (zonder en met AED), de ABCDE-methodiek, overdracht aan andere disciplines, portofoon-hantering en nog meer. Daarnaast geeft Q-FORCE B.V. aan haar zorgverleners de cursus ‘Stop de Bloeding-Red een leven‘.

Brandwacht in de parkeergarage

brandwacht-in-parkeergarage

Praktische tips en verzekeringseisen

In Nederland zijn steeds meer elektrische auto’s. En daarmee ook steeds meer laadpalen. Er bestaan risico’s, zeker wanneer deze laadpalen in ondergrondse parkeergarages staan. Welke risico’s zijn dat? Welke maatregelen kunt u als gebouweigenaar of beheerder nemen? Is het noodzakelijk om een brandalarminstallatie aan te leggen of kan het ook met een brandwacht in de parkeergarage? In dit bericht van Q-FORCE B.V. praktische tips en enkele belangrijke verzekeringseisen.

Het risico zit vooral in de auto’s en veel minder in de laadpalen. De techniek van elektrische auto’s is anders dan die van niet elektrische auto’s. De energie wordt opgeslagen in zogenaamde lithium-ion batterijen. Wanneer deze batterijen beschadigd raken, kunnen zij in brand vliegen. Beschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld wanneer er te hard over een drempel wordt gereden of uiteraard na een aanrijding. De auto kan ook in brand vliegen wanneer er een brand is in de omgeving van de elektrische auto.

Brand in elektrische auto is moeilijk te blussen

Vaak is een brand in een elektrische auto erg fel, snel uitslaand en niet eenvoudig te stoppen. Langdurig koelen (onderdompeling) van een brandende batterij is de enige manier om effectief te blussen. Brandmeldinstallaties of brandwachten zijn zeer belangrijk om zo snel mogelijk alarm te slaan bij een brand in het algemeen, maar ook zeker in een parkeergarage. In veel gevallen kan de brandweer in een parkeergarage moeilijker bij een brandende auto komen en daardoor het vuur minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Neem als gebouweigenaar of beheerder maatregelen. Hiermee verkleint u de kans op brand in een de ondergrondse parkeergarage en alle gevolgen daarvan.

  • Laat een gecertificeerd installateur de laadpalen en bekabeling plaatsen.
  • Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
  • Vraag een ondertekend opleverdocument. Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.
  • Plaats rook- en koolmonoxidemelders of een brandwacht in de parkeergarage van bijvoorbeeld Q-FORCE B.V.. Zo wordt er bij brand direct alarm geslagen.
  • Bescherm de laadpalen. Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Gebruik laadpalen en oplaadkabels niet als ze beschadigd zijn.
  • Plaats de laadpalen dicht bij de uitgang van de parkeergarage. Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
  • Zorg voor duidelijke instructies. Maak dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
  • Houd beschadigde elektrische auto’s buiten de deur. Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan. Liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.