Brandwachten, beveiligers, EHBO hulpverleners en Servicemedewerkers, en meer..

Wilt u een brandwacht huren (rijksgediplomeerd of niet), een beveiliger huren, een ehbo zorgverlener huren (EHBO-ers, verpleegkundigen of artsen), een servicemedewerker of een verkeersregelaar huren? Q-FORCE helpt!

Onze diensten

Professioneel, adequaat, zorvuldig, transparant en snel

Brandwacht

Brandwacht

Q-FORCE B.V. levert rijksgediplomeerde brandwachten voor beurzen, congressen en evenementen. Daarnaast levert Q-FORCE B.V. industriële brandwachten (heetwerkwachten) voor de veiligheid op ieder industrieel en maritiem werkterrein.

EHBO

EHBO

Q-FORCE B.V. ondersteund bij de medische hulp rondom evenementen, congressen en beurzen. Naast het leveren van zorgprofessionals (verpleegkundigen/artsen) en eerste hulpverleners (EHBO) ondersteund Q-FORCE B.V. ook bij de BHV. Als opdrachtgever kunt u meekijken in de statistieken omtrent de medische hulp van uw evenement.

Beveiliger

Beveiliger

Q-FORCE B.V. levert beveiligers en servicemedewerkers voor beurzen, congressen en evenementen. Een beveiliger van Q-FORCE B.V. is gediplomeerd, representatief, gastvrij en zet zich op een professionele wijze in voor het beveiligen van uw evenement.

Referenties

De BHV, de EHBO en onze interne brandwacht waren wat gedateerd. Zo hadden we een semivrijwillige ehbo. Op de Huishoudbeurs werkte dat prima, maar voor voor enorm grote evenementen moesten we veel meer professionaliteit vergaren. Daarom werken we samen met Q-FORCE B.V..
Bron: NIBHV VEILIGHEID 71 I 26 2017

RAI Amsterdam

Nieuws

Brandwacht in de parkeergarage

brandwacht-in-parkeergarage

Praktische tips en verzekeringseisen

In Nederland zijn steeds meer elektrische auto’s. En daarmee ook steeds meer laadpalen. Er bestaan risico’s, zeker wanneer deze laadpalen in ondergrondse parkeergarages staan. Welke risico’s zijn dat? Welke maatregelen kunt u als gebouweigenaar of beheerder nemen? Is het noodzakelijk om een brandalarminstallatie aan te leggen of kan het ook met een brandwacht in de parkeergarage? In dit bericht van Q-FORCE B.V. praktische tips en enkele belangrijke verzekeringseisen.

Het risico zit vooral in de auto’s en veel minder in de laadpalen. De techniek van elektrische auto’s is anders dan die van niet elektrische auto’s. De energie wordt opgeslagen in zogenaamde lithium-ion batterijen. Wanneer deze batterijen beschadigd raken, kunnen zij in brand vliegen. Beschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld wanneer er te hard over een drempel wordt gereden of uiteraard na een aanrijding. De auto kan ook in brand vliegen wanneer er een brand is in de omgeving van de elektrische auto.

Brand in elektrische auto is moeilijk te blussen

Vaak is een brand in een elektrische auto erg fel, snel uitslaand en niet eenvoudig te stoppen. Langdurig koelen (onderdompeling) van een brandende batterij is de enige manier om effectief te blussen. Brandmeldinstallaties of brandwachten zijn zeer belangrijk om zo snel mogelijk alarm te slaan bij een brand in het algemeen, maar ook zeker in een parkeergarage. In veel gevallen kan de brandweer in een parkeergarage moeilijker bij een brandende auto komen en daardoor het vuur minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Neem als gebouweigenaar of beheerder maatregelen. Hiermee verkleint u de kans op brand in een de ondergrondse parkeergarage en alle gevolgen daarvan.

 • Laat een gecertificeerd installateur de laadpalen en bekabeling plaatsen.
 • Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
 • Vraag een ondertekend opleverdocument. Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.
 • Plaats rook- en koolmonoxidemelders of een brandwacht in de parkeergarage van bijvoorbeeld Q-FORCE B.V.. Zo wordt er bij brand direct alarm geslagen.
 • Bescherm de laadpalen. Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Gebruik laadpalen en oplaadkabels niet als ze beschadigd zijn.
 • Plaats de laadpalen dicht bij de uitgang van de parkeergarage. Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
 • Zorg voor duidelijke instructies. Maak dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
 • Houd beschadigde elektrische auto’s buiten de deur. Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan. Liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.

Geen mond-op-mondbeademing door corona

‘Dit gaat levens kosten’

De richtlijnen voor reanimeren zijn veranderd vanwege de coronacrisis. Zo wordt geadviseerd om niet langer mond-op-mondbeademing toe te passen. Dat kan elke drie maanden zo’n 150 levens kosten, schat de Nederlandse Reanimatie Raad

De kans dat een hulpverlener tijdens mond-op-mondbeademing van een slachtoffer met corona besmet raakt, is honderd procent. Daarom hebben verschillende instanties waaronder het RIVM, de Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulancezorg Nederland en richtlijnen opgesteld om coronaproof te kunnen reanimeren. Zo is het advies onder meer om geen mond-op-mondbeademing toe te passen, niet naar een reanimatie te gaan als je ziek bent en niet meer te luisteren of voelen of iemand nog ademhaalt.

150 mensenlevens per drie maanden

De richtlijnen zijn aangepast om het risico van de hulpverleners op besmetting tot een minimum te beperken, op een manier om de slachtoffers van een circulatiestilstand ‘zo min mogelijk tekort te doen’. Toch gaat het mensenlevens kosten, denkt de Reanimatie Raad. “Wij denken dat het in Nederland om 150 mensen per drie maanden gaat als er geen mond-op-mondbeademing wordt toegepast”, laat de raad weten.

“Als er ook nog eens geen borstcompressies gedaan worden, zijn dat nog eens 150 mensenlevens per kwartaal.” Dat zijn in totaal dus 1200 mogelijke extra doden per jaar.

De reanimatierichtlijnen die gelden tijdens de pandemie

Bij een slachtoffer zonder Covid-19 besmetting geldt:
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.
Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

‘Zelf bepalen hoe je reanimeert’

De Hartstichting is niet betrokken geweest bij het opstellen van de richtlijnen, maar vermeldt ze wel op de website. “Ze zijn opgesteld omdat sommige burgerhulpverleners behoefte hadden aan handvatten. We willen benadrukken dat het een advies is en dat de burgerhulpverlener zelf mag bepalen hoe hij de reanimatie uitvoert. Het zijn alleen richtlijnen”, zegt woordvoerder Jade van Doornik.

“We willen dat iemand altijd gereanimeerd wordt. Niemand zegt ook dat je helemaal moet stoppen met reanimeren, mensen krijgen in elk geval handvatten om het een veilige manier te doen. Het is een persoonlijke afweging van de burgerhulpverlener zelf.”

Moeilijk vraagstuk

De Hartstichting heeft op dit moment geen cijfers over mogelijke extra doden. “We sluiten niet uit dat het gevaarlijk kan zijn als je niet met mond-op-mondbeademing kan werken. Dat is de ultieme manier van reanimeren, het zorgt voor nieuw zuurstof in het lichaam. Zonder beademing kun je alsnog borstcompressies geven. Daarmee kun je in de eerste drie of vier minuten genoeg zuurstof rondpompen zodat het weer bij de hersenen komt.”

Het is een moeilijk medisch-ethisch vraagstuk, zegt Van Doornik. “Op social media zagen we veel reacties van sceptische hartpatiënten. Dat is begrijpelijk, het is heel ingewikkeld.”

Bron: RTL Nieuws

Wanneer is een Brandwacht verplicht?

Het inzetten van een brandwacht is verplicht wanneer de brandveiligheid in bepaalde omgevingen of situaties in het gedrang komt. Toezichthoudende instanties zoals de verzekeraar, brandweer of de gemeenten kan in bepaalde situaties een brandwacht op locatie eisen als de brandveiligheid in het gedrang komt.

wanneer-is-een-brandwacht-verplicht

Een brandwacht wordt ingezet om toezicht te houden of alle veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd en het voorkomen van brand. Echter is een brandwacht breder inzetbaar, waardoor brandwachten ook ingezet kunnen worden bij de volgende activiteiten:

 • Uitval van brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie of blusinstallatie
 • Verbouwingswerkzaamheden
 • Heet werkzaamheden (branden, slijpen en lassen)
 • Evenementen
 • Ondersteunen van het BHV bij onderbezetting

Wat is de kerntaak van een brandwacht?

Het bewaken van de brandveiligheid en het voorkomen van brand is de kerntaak van een brandwacht. Het is van belang dat dit veilig gedaan wordt, daarom houdt de brandwacht toezicht of er gewerkt wordt volgens alle veiligheidsrichtlijnen.

Ook wordt een brandwacht regelmatig ingezet voor het toezicht houden bij lege gebouwen om brandstichting te voorkomen. Het gebeurd regelmatig dat er brand gesticht wordt in lege gebouwen, daarom is een brandwacht inschakelen als een gebouw leeg staat een verstandige keuze.

Voordelen van een brandwacht huren

Het fijne van een brandwacht is dat ze breed inzetbaar zijn. Bij het huren van een brandwacht, bijvoorbeeld via Q-FORCE B.V., kan je deze expert op verschillende plekken inzetten. Een brandwacht kan eigenlijk in vrijwel elke beveiligingsrol ingezet worden.

 • Voorkomen van brand
 • Toezicht op het werken volgens veiligheidsrichtlijnen
 • Toezicht op de veiligheid in het bedrijf
 • Veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke werksituaties up-to-date houden
 • Toezicht houden bij gevaarlijke werksituatie

Bron: Zakelijke Dagblad