Nieuws

Q-FORCE B.V. tekent contract met RAI Amsterdam

Wederom is er voor een aantal jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen RAI Amsterdam en Q-FORCE B.V. getekend. Hiermee blijft Q-FORCE B.V. en ook Q-FORCE Security B.V. respectievelijk de medische hulpverlening en de brandveiligheid in RAI Amsterdam verzorgen. Vanzelfsprekend zijn we vereerd en blij onze diensten te mogen blijven leveren aan dit internationale evenementencomplex in Nederland.

Extra EHBO training Q-FORCE Hulp- en zorgverleners

Op 18 februari 2023 heeft een groot aantal hulpverleners en zorgverleners van Q-FORCE B.V. de Extra EHBO-cursus van Q-FORCE gevolgd in de RAI Amsterdam.
De onderwerpen die aan bod kwamen waren:

 • ABCDE methodiek
 • Overdracht volgens de SBAR methodiek
 • Reanimatie (incl. AED) en Pocketmask-beademing
 • Tensie en Saturatie meten
 • Bloedsuikerwaarde meten
 • Protocollen
 • Bekwaamheid/Bevoegdheid volgens De Veldnorm Evenementenzorg

Daarnaast werden er, met behulp van een lotusslachtoffer, verschillende scenario’s geoefend.

Q-FORCE B.V. bedankt Henny Bremmer en Paul Cohen (voormalig Ambulance-medewerkers) voor het respectievelijk geven en ondersteunen van deze Extra EHBO-cursus aan de medewerkers van Q-FORCE B.V.

extra_scholing_qforcebv

Spoedzorg teams op TWITCHCON 2022

Trots zijn wij op onze Spoedzorg-teams die op een zeer professionele wijze het TWITCHCON 2022 evenement in de RAI hebben ondersteund. Medewerkers die als zorgprofessionals in het dagelijks leven werkzaam zijn als IC- en SEH-verpleegkundige.
TwitchCon is een conventie voor het livestreaming videoplatform Twitch. De conventie werd georganiseerd door Twitch Interactive en richt zich op de algemene cultuur van het streamen van videogames en videogames. De bezoekers kwamen van over de hele wereld.

Extra EHBO training Q-FORCE Hulpverleners

Op 15 januari 2022 hebben een aantal medewerkers van Q-FORCE B.V. de Extra EHBO-cursus voor hulpverleners van Q-FORCE gevolgd op het kantoor van Q-FORCE B.V. aan de Molenlaan 59 te Uithoorn. Onder de cursisten waren zowel EHBO hulpverleners als Brandwachten aanwezig.
De onderwerpen die aan bod kwamen waren:

 • ABCDE methodiek
 • Overdracht volgens de SBAR methodiek
 • Masker-ballon beademing
 • Tensie en Saturatie meten
 • Bloedsuikerwaarde meten
 • Anafylaxie
 • Flauwte

Daarnaast werd, aan de hand van verschillende scenario’s, de reanimatie (inclusief een AED) geoefend bij kinderen en volwassenen.

Q-FORCE B.V. bedankt Henny Bremmer en Paul Cohen (voormalig Ambulance-medewerkers) voor het respectievelijk geven en ondersteunen van deze Extra EHBO-cursus aan de medewerkers van Q-FORCE B.V.

Het Rode Kruis en Oranje Kruis

Wat is het verschil tussen Het Oranje en Het Rode Kruis?

Het antwoord op de vraag welke opleiding beter is is niet eenvoudig. Dit omdat er niet veel relevante verschillen zijn tussen Het Rode Kruis en Het Oranje Kruis.

Een aantal verschillen op een rij:
1)
Bij de EHBO-cursus van Het Rode Kruis doe je geen examens: tijdens de cursus is het de instructeur die beoordeelt of je competent bent. Je krijgt dan ook geen diploma maar een EHBO-certificaat.
Bij de EHBO-cursus van Het Oranje Kruis doe je wel examen: de examinatoren worden door Het Oranje Kruis aangesteld. Je ontvangt na het behalen van dit examen een Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Je kunt niet Het EHBO certificaat omzetten naar een Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Andersom kan wel.
2)
De cursus bij Het Rode Kruis kun je in modules doen: je kunt bijvoorbeeld klein beginnen en met de modules je kennis en vaardigheden uitbreiden. Op deze manier kun je op hetzelfde niveau komen met de mensen die Het Oranje Kruis Diploma hebben.
3)
Een cursus bij Het Rode Kruis is meer gericht op praktijksituaties. De cursus is meer competentiegericht en gebeurt door het oefenen van scenario’s.
De cursus bij Het Oranje Kruis is vooral gericht op onderwerpen.

Kleine verschillen:

 • Het Rode Kruis is bekend over de hele wereld, en het Certificaat Europees erkend. Het diploma van Het Oranje Kruis is alleen in Nederland bekend en voldoet aan de Europese richtlijnen.
 • Bij Het Rode Kruis maakt EHBO-onderdeel uit van meerdere activiteiten. Het Oranje Kruis richt zich voornamelijk alleen op EHBO.

Conclusie:
Er zit niet veel verschil in wat je leert. Maar er is een verschil in de manier hoe de stof wordt aangeboden en hoe de cursus wordt afgesloten. Wil je meer praktijksituaties oefenen en wil je een certificaat, kies dan voor Het Rode Kruis. Wil je een diploma kies dan voor Het Oranje Kruis. Respectievelijk een certificaat dat over de hele wereld bekend is of een diploma dat alleen in Nederland bekend is. Beide voldoen aan de Europese richtlijnen en je bent in beide gevallen zeker van een gedegen opleiding.

Wanneer je in het bezit bent van een EHBO Certificaat of Eerste Hulp Diploma biedt Q-FORCE B.V. je aan om een zogenaamde Q-FORCE+ (plus) EHBO opleiding te volgen. Deze opleiding is gericht op verschillende praktijksituaties. Belangrijke onderwerpen hierin worden behandeld zoals baby-, kinder- en volwassenreanimatie (zonder en met AED), de ABCDE-methodiek, overdracht aan andere disciplines, portofoon-hantering en nog meer. Daarnaast geeft Q-FORCE B.V. aan haar zorgverleners de cursus ‘Stop de Bloeding-Red een leven‘.

Brandwacht in de parkeergarage

brandwacht-in-parkeergarage

Praktische tips en verzekeringseisen

In Nederland zijn steeds meer elektrische auto’s. En daarmee ook steeds meer laadpalen. Er bestaan risico’s, zeker wanneer deze laadpalen in ondergrondse parkeergarages staan. Welke risico’s zijn dat? Welke maatregelen kunt u als gebouweigenaar of beheerder nemen? Is het noodzakelijk om een brandalarminstallatie aan te leggen of kan het ook met een brandwacht in de parkeergarage? In dit bericht van Q-FORCE B.V. praktische tips en enkele belangrijke verzekeringseisen.

Het risico zit vooral in de auto’s en veel minder in de laadpalen. De techniek van elektrische auto’s is anders dan die van niet elektrische auto’s. De energie wordt opgeslagen in zogenaamde lithium-ion batterijen. Wanneer deze batterijen beschadigd raken, kunnen zij in brand vliegen. Beschadiging kan ontstaan door bijvoorbeeld wanneer er te hard over een drempel wordt gereden of uiteraard na een aanrijding. De auto kan ook in brand vliegen wanneer er een brand is in de omgeving van de elektrische auto.

Brand in elektrische auto is moeilijk te blussen

Vaak is een brand in een elektrische auto erg fel, snel uitslaand en niet eenvoudig te stoppen. Langdurig koelen (onderdompeling) van een brandende batterij is de enige manier om effectief te blussen. Brandmeldinstallaties of brandwachten zijn zeer belangrijk om zo snel mogelijk alarm te slaan bij een brand in het algemeen, maar ook zeker in een parkeergarage. In veel gevallen kan de brandweer in een parkeergarage moeilijker bij een brandende auto komen en daardoor het vuur minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Neem als gebouweigenaar of beheerder maatregelen. Hiermee verkleint u de kans op brand in een de ondergrondse parkeergarage en alle gevolgen daarvan.

 • Laat een gecertificeerd installateur de laadpalen en bekabeling plaatsen.
 • Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
 • Vraag een ondertekend opleverdocument. Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet.
 • Plaats rook- en koolmonoxidemelders of een brandwacht in de parkeergarage van bijvoorbeeld Q-FORCE B.V.. Zo wordt er bij brand direct alarm geslagen.
 • Bescherm de laadpalen. Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Gebruik laadpalen en oplaadkabels niet als ze beschadigd zijn.
 • Plaats de laadpalen dicht bij de uitgang van de parkeergarage. Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
 • Zorg voor duidelijke instructies. Maak dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
 • Houd beschadigde elektrische auto’s buiten de deur. Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan. Liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.

Geen mond-op-mondbeademing door corona

‘Dit gaat levens kosten’

De richtlijnen voor reanimeren zijn veranderd vanwege de coronacrisis. Zo wordt geadviseerd om niet langer mond-op-mondbeademing toe te passen. Dat kan elke drie maanden zo’n 150 levens kosten, schat de Nederlandse Reanimatie Raad

De kans dat een hulpverlener tijdens mond-op-mondbeademing van een slachtoffer met corona besmet raakt, is honderd procent. Daarom hebben verschillende instanties waaronder het RIVM, de Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulancezorg Nederland en richtlijnen opgesteld om coronaproof te kunnen reanimeren. Zo is het advies onder meer om geen mond-op-mondbeademing toe te passen, niet naar een reanimatie te gaan als je ziek bent en niet meer te luisteren of voelen of iemand nog ademhaalt.

150 mensenlevens per drie maanden

De richtlijnen zijn aangepast om het risico van de hulpverleners op besmetting tot een minimum te beperken, op een manier om de slachtoffers van een circulatiestilstand ‘zo min mogelijk tekort te doen’. Toch gaat het mensenlevens kosten, denkt de Reanimatie Raad. “Wij denken dat het in Nederland om 150 mensen per drie maanden gaat als er geen mond-op-mondbeademing wordt toegepast”, laat de raad weten.

“Als er ook nog eens geen borstcompressies gedaan worden, zijn dat nog eens 150 mensenlevens per kwartaal.” Dat zijn in totaal dus 1200 mogelijke extra doden per jaar.

De reanimatierichtlijnen die gelden tijdens de pandemie

Bij een slachtoffer zonder Covid-19 besmetting geldt:
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.
Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

‘Zelf bepalen hoe je reanimeert’

De Hartstichting is niet betrokken geweest bij het opstellen van de richtlijnen, maar vermeldt ze wel op de website. “Ze zijn opgesteld omdat sommige burgerhulpverleners behoefte hadden aan handvatten. We willen benadrukken dat het een advies is en dat de burgerhulpverlener zelf mag bepalen hoe hij de reanimatie uitvoert. Het zijn alleen richtlijnen”, zegt woordvoerder Jade van Doornik.

“We willen dat iemand altijd gereanimeerd wordt. Niemand zegt ook dat je helemaal moet stoppen met reanimeren, mensen krijgen in elk geval handvatten om het een veilige manier te doen. Het is een persoonlijke afweging van de burgerhulpverlener zelf.”

Moeilijk vraagstuk

De Hartstichting heeft op dit moment geen cijfers over mogelijke extra doden. “We sluiten niet uit dat het gevaarlijk kan zijn als je niet met mond-op-mondbeademing kan werken. Dat is de ultieme manier van reanimeren, het zorgt voor nieuw zuurstof in het lichaam. Zonder beademing kun je alsnog borstcompressies geven. Daarmee kun je in de eerste drie of vier minuten genoeg zuurstof rondpompen zodat het weer bij de hersenen komt.”

Het is een moeilijk medisch-ethisch vraagstuk, zegt Van Doornik. “Op social media zagen we veel reacties van sceptische hartpatiënten. Dat is begrijpelijk, het is heel ingewikkeld.”

Bron: RTL Nieuws

Wanneer is een Brandwacht verplicht?

Het inzetten van een brandwacht is verplicht wanneer de brandveiligheid in bepaalde omgevingen of situaties in het gedrang komt. Toezichthoudende instanties zoals de verzekeraar, brandweer of de gemeenten kan in bepaalde situaties een brandwacht op locatie eisen als de brandveiligheid in het gedrang komt.

wanneer-is-een-brandwacht-verplicht

Een brandwacht wordt ingezet om toezicht te houden of alle veiligheidsrichtlijnen worden nageleefd en het voorkomen van brand. Echter is een brandwacht breder inzetbaar, waardoor brandwachten ook ingezet kunnen worden bij de volgende activiteiten:

 • Uitval van brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie of blusinstallatie
 • Verbouwingswerkzaamheden
 • Heet werkzaamheden (branden, slijpen en lassen)
 • Evenementen
 • Ondersteunen van het BHV bij onderbezetting

Wat is de kerntaak van een brandwacht?

Het bewaken van de brandveiligheid en het voorkomen van brand is de kerntaak van een brandwacht. Het is van belang dat dit veilig gedaan wordt, daarom houdt de brandwacht toezicht of er gewerkt wordt volgens alle veiligheidsrichtlijnen.

Ook wordt een brandwacht regelmatig ingezet voor het toezicht houden bij lege gebouwen om brandstichting te voorkomen. Het gebeurd regelmatig dat er brand gesticht wordt in lege gebouwen, daarom is een brandwacht inschakelen als een gebouw leeg staat een verstandige keuze.

Voordelen van een brandwacht huren

Het fijne van een brandwacht is dat ze breed inzetbaar zijn. Bij het huren van een brandwacht, bijvoorbeeld via Q-FORCE B.V., kan je deze expert op verschillende plekken inzetten. Een brandwacht kan eigenlijk in vrijwel elke beveiligingsrol ingezet worden.

 • Voorkomen van brand
 • Toezicht op het werken volgens veiligheidsrichtlijnen
 • Toezicht op de veiligheid in het bedrijf
 • Veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke werksituaties up-to-date houden
 • Toezicht houden bij gevaarlijke werksituatie

Bron: Zakelijke Dagblad

Cursus Stop de bloeding – Red een Leven

Een aanslag, mensen bloeden, wat doe je?

stop_de_bloeding_red_een_leven

Je moet er niet aan denken, maar ook in Nederland is de kans op een aanslag nog steeds reëel. Als er iets gebeurt, dan is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen weten hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stoppen.

Dat zegt Leo Geeraedts, traumachirurg en initiatiefnemer van de nieuwe cursus: Stop de Bloeding – Red een Leven. “Er kunnen meer mensen overleven na een aanslag als omstanders weten hoe ze ernstige bloedingen moeten behandelen. Daar hoef je geen medicus voor te zijn, iedere omstander kan levensreddend optreden.”

Cursisten leren hoe ze druk moeten uitoefenen op een wond en hoe ze een tourniquet moeten aanleggen om een been of arm.

Bij ernstig bloedverlies kan iemand in een paar minuten doodbloeden, zegt Leo Geeraedts. Hij is expert op het gebied van bloedverlies en shock en vloog jaren mee als arts op de traumahelikopter. “Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat je ernstige bloedingen op de plaats van het ongeluk moet stoppen. Je kan daardoor niet alleen een leven redden, je verkleint ook de kans op blijvende invaliditeit.”

Eerste hulp
Hoe meer omstanders weten wat ze moeten doen na een ongeluk, of erger een aanslag, hoe meer levens volgens Geeraedts kunnen worden gered. “Daarom vind ik ook dat alle middelbare scholen EHBO-cursussen moeten geven.”

Bron: NOS/HARRO BROUWER

Q-FORCE B.V. – Stop de Bloeding – Red een leven

Q-FORCE B.V. verzorgt geheel volgens de richtlijnen de cursus Stop de Bloeding – Red een leven. Na het volgen van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Daarnaast levert Q-FORCE B.V. ook speciale bomvrije koffers (4BC-koffers) met daarin de benodigde materialen voor het stoppen van een bloeding. Q-FORCE B.V. heeft onder andere bedrijven als de RAI Amsterdam geholpen bij de aanschaf van deze zogenaamde 4BC-koffers (for bleeding control).


stop-de-bloeding-red-een-leven
4BC-koffers voor RAI Amsterdam
4BC-koffer van Q-FORCE B.V.
met o.a. tourniquets